วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ขึ้น 2 เขา
  • ตามรอยซีรีส์ไทยและเกาหลี
  • บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ เที่ยวลูเซิร์น
  • ขึ้นเขากรินเดลวาลด์เฟียส สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดัง Crash Landing On You
  • เที่ยวเมืองเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ
  • ถ่ายรูปกับศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และเวเว่ย์
  • ชมทัศนียภาพงดงามของเมืองในหุบเขาอย่างเซอร์แมท
  • ขึ้นเขาทิทลิส สถานที่ถ่ายทำละคร Forget me Not
  • เดินเล่นพร้อมช้อปปิ้งเมืองซุกและชมเมืองซูริค
  • บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ

 
DAY 2  
  สุวรรณภูมิ-ซูริค-เบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)


 
DAY 3  
  อินเทอร์ลาเก้น-ขึ้นเขากรินเดลวาลเฟียสต์-บริก-ทาช


 
DAY 4  
  ทาช-เซอร์แมท-ทาช-โลซานน์


 
DAY 5  
  โลซานน์-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-ลูเซิร์น


 
DAY 6  
  ลูเซิร์น-ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-ซุก-ซูริค


 
DAY 7  
  ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ซูริค


 
DAY 8  
  ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอร์แลนด์)


 
DAY 9  
  สนามบินสุวรรณภูมิ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8 --
9---

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com