ทัวร์พม่า GO-Q1MDL-PG004 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

คุณสมบัติสินค้า:

พ.ค. - มิ.ย.63 || 4D3N || PG - BANGKOK AIRWAYS

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
 • วัดกุโสดอ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์
 • สะพานไม้สักอูเบง
 • ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
 • ระฆังมิงกุน
 • วัดอนันดา
 • วิหารธรรมยังยี
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
 • เจดีย์พญาเธียรดาน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ 
DAY 2  
  มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม


 
DAY 3  
  พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-มัณฑะเลย์ 
DAY 4  
  มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com