วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ย่างกุ้ง
  • หงสาวดี
  • เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)
  • พระธาตุอินทร์แขวน
  • วัดไจ้คะวาย
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)
  • ตลาดสก๊อต
  • เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)
  • เจดีย์ชเวดากอง

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)-นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน 
DAY 2  
  พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-เจดีย์ชเวดากอง 
DAY 3  
  ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) 

 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2   
3  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com