วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • มัณฑะเลย์
  • พระมหามัยมุนี
  • พระราชวังมัณฑะเลย์
  • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
  • สะพานไม้อูเบ็ง
  • พุกาม
  • เจดีย์ชเวสิกอง
  • ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม
  • นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม
  • ระฆังยักษ์มิงกุน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย์ 
DAY 2  
  มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat DAY 3    พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์

 

 


 
DAY 4  
  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ - (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com