วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • หงสาวดี
 • เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
 • แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว
 • เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน 
DAY 2  
  ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ้คะวาย-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง 
DAY 3  
  เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-วัดงาทัตยี-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2   
3  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com