วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
  • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
  • พระงาทัตยี
  • วัดไจ๊กะส่าน
  • ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
  • ขอพร 2 เทพทันใจ

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


 

 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1- -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com