วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • สวนศิลปะอันยาง
  • สะพานกระจกแก้ว
  • เกาะนามิ
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • พระราชวังเคียงบ็อค
  • N SEOUL TOWER

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน

 
DAY 2  
  สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน 
DAY 3  
  ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – โซล - ย่านฮงแด 
DAY 4  
  ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ร้านเช่าชุดฮันบก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่า) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับ - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง


 DAY 5    ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4  อิสระ
5  -

 ช่วงวันเดินทาง 


 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com