วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ทบิลิซี่-มิสเคต้า- อนานูริ-คาซเบกี-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-กอร์วิราบ
  • สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  • ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
  • เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine
  • นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน
  • ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด วิหารการ์นี พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
  • ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
  • นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  • อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสวุรรณภูมิ

 
DAY 2  
  กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - กรุงทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-โบสถทรินิตี้


 
DAY 3  
  ทบิลิซี่-อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี


 
DAY 4  
  ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-ทบิลิซี-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา-ถนนชาร์เดนี


 
DAY 5  
  ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-เซวาน-เยเรวาน


 
DAY 6  
  เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี่-กอร์วิราบ-เยเรวาน


 
DAY 7  
  เยเรวาน-สนามบิน


 
DAY 8  
  กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4  อิสระ
5   
6   
7 อิสระ-
8---

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com