วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เกาะนามิ
 • ปั่น RAIL BIKE
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 • สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
 • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 • ศูนย์พลอยอเมทิส
 • ศูนย์สมุนไพร
 • ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
 • พักซอรัค1 คืน และ โซล 2 คืน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I ปั่น RAIL BIKE I อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน I วัดชินฮันซา 
DAY 3  
  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก I TRICK ART MUSEUM I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
DAY 4  
  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์เวชสำอาง I ศูนย์สมุนไพร | พระราชวังชางด็อก I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดงILINE FRIENDS STORE I ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุนI DDP I แม่น้ำฮัน 
DAY 5  
  N SEOUL TOWER | DUTY FREE I คลองชองเกชอน I ศูนย์โสม I SUPERMARKET   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4   
5  -

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com