วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • เมืองจางเจียเจี้ย
  • เขาเทียนเหมินซาน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
  • ระเบียงแก้ว
  • ถ้ำประตสวรรค
  • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
  • ถนนคนเดินซีปูเจีย
  • สะพานแก้ว(รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)
  • ช้อปปิ้ง OUTLETS

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา


 
DAY 2  
  ร้านเครื่องเงิน – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – OPTION โชว์จิ้งจอกขาว 
DAY 3  
  ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู 
DAY 4  
  ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบินฉางซาหวงหัว – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4   


 ช่วงวันเดินทาง

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com