ทัวร์จีน ZLJG01 จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก [เลทส์โก มังกรหยกสะท้านฟ้า]

ส.ค. - ก.ย.63 || 5D4N || บิน 8L - LUCKY AIR

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า
 • วัดชงจ้านหลิน
 • วัดชงลามะหรือพระราชวังโปตาลา
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
 • เมืองเก่าซู่เหอ
 • สระมังกรดำ
 • อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)
 • อุทยานน้ำหยก
 • ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง(รวมค่าชมโชว์)
 • เมืองเก่าลี่เจียง
 • ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ
 • หุบเขาพระจันทรสีน้ำเงิน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่

 
DAY 2  
  เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน 
DAY 3  
  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ 
DAY 4  
  เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง 
DAY 5  
  เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4   
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com