วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า
 • วัดชงจ้านหลิน
 • วัดชงลามะหรือพระราชวังโปตาลา
 • เมืองลี่เจียง
 • เมืองเก่าลี่เจียง
 • ช่องแคบเสือกระโจน
 • อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)
 • ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง(รวมค่ชมโชว์)
 • อุทยานน้ำหยก
 • ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • สระมังกรดำ

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า 
DAY 2  
  เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ 
DAY 3  
  เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ 
DAY 4  
  เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com