ทัวร์ไต้หวัน TTN CITPE01 ไต้หวัน ซุปตาร์ ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ)

พ.ค. - ต.ค.63 || 4D3N || บิน CI - CHINA AIRLINES

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
  • แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring
  • ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
  • พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
  • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย 
DAY 2  
  เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย 
DAY 3  
  ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก 
DAY 4  
  ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1- อิสระ
2  อิสระ
3  อิสระ
4  อิสระ

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

สินค้าเกี่ยวข้อง

พ.ค. - ก.ย.63 || 5D3N || EK - EMIRATES

 
฿ 27,555 ฿ 27,555

มี.ค. - ต.ค.63 || 3D2N || -- เลือก สายการบิน --

 
฿ 6,500 ฿ 6,500

พ.ค. - ก.ย.63 || 5D3N || EK - EMIRATES

 
฿ 28,999 ฿ 28,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com