วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองฮานอย
 • เมืองลาวไก
 • ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน
 • ตลาดก๊กเลี้ยว
 • เมืองซาปา
 • น้ำตกสีเงิน
 • หมู่บ้านชาวเขาก๊าก๊าต
 • อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟ มาร์เก็ต
 • นั่งรถไฟชมเมืองซาปา
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
 • เมืองฮานอย
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • จัตุรัสบาดิงห์
 • ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • พิเศษ!!เมนูชาบูแซลม่อน และ เต็มอิ่มกับอาหารนานาชาติ Sen Buffet

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก

 
DAY 2  
  เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟ มาร์เก็ต


 
DAY 3  
  เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
DAY 4  
  จัตุรัสบาดิงห์ – ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com