วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เจียอี๋
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • เมืองไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • ถนน Love Lane
 • สะพานคู่รัก
 • วัดเทียนหยวน
 • ช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้

 
DAY 2  
  ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
DAY 3  
  หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา


 
DAY 4  
  ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
DAY 5  
  ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2   
3   
4   
5  อิสระ

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com