ทัวร์ไต้หวัน ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

คุณสมบัติสินค้า:

พ.ค. - ต.ค.63 || 4D3N || บิน CI - CHINA AIRLINES

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 • เมืองเจียอี๋
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ไทจง
 • ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
 • น้ำพุร้อนเป่ยโถ่ว
 • วัดหลงซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101

   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง 
DAY 2  
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


 
DAY 3  
  วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
DAY 4  
  หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


  
 มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1- อิสระ
2  อิสระ
3  อิสระ
4  อิสระ

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com