ทัวร์พม่า ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2]

คุณสมบัติสินค้า:

พ.ค. - พ.ย.63 || 4D3N || บิน PG - BANGKOK AIRWAYS

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ตามเดือน ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์วันจักรี ทัวร์ช่วงสงกรานต์ ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์วันฉัตรมงล ทัวร์วันวิสาขบูชา ทัวร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ทัวร์วันเข้าพรรษา ทัวร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ทัวร์ตามวันหยุด ทัวร์วันแม่ ทัวร์พม่า พฤษภาคม ทัวร์พม่า มิถุนายน ทัวร์พม่า กรกฎาคม ทัวร์พม่า สิงหาคม ทัวร์พม่า กันยายน ทัวร์พม่า ตุลาคม ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า พฤศจิกายน

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตก
 • ทะเลเจดีย์
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอานันดา
 • วัดมนุหะ
 • วัดกุบยางกี
 • เจดีย์ติโลมินโล
 • วิหารธรรมมายันจ
 • สะพานไม้อูเบง
 • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
 • เจดีย์มิงกุน
 • ระฆังมินกุน
 • เจดีย์ชินผิวเม
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • เมืองสกายน์
 • เจดีย์กวงมูดอ
 • วัดชเวนันดอร์(วัดไม้สัก)
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดกุโสดอร์

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ 
DAY 2  
  เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี 
DAY 3  
  พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว 
DAY 4  
  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2-  
3   
4  -

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com