วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เวียนนา
 • ฮัลสตัท
 • หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
 • ซาลส์บูร์ก
 • บ้านเกิดโมสาร์ท
 • เชสกี้ ครุมลอฟ
 • ปราสาทครุมลอฟ
 • พระราชวังเชิงบรุนน์
 • พระราชวังเบลวีเดียร์
 • โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
 • ถนนคาร์ทเนอร์
 • ดีไซน์เนอร์เอาท์เล็ท พาร์นดอร์ฟ
 • พิเศษ!! เมนูหมูทอดPork Schnizel และเมนูเป็ดย่างโบฮีเมียน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ

 
DAY 2  
  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย –

ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก – มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท


 
DAY 3  
  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธาณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ –

ย่านเมืองเก่า – จตุรัสว่าการเมือง


 
DAY 4  
  เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ –

พระราชวังฮอฟบวร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์ทเนอร์


 
DAY 5  
  เวียนนา – แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซเนอร์ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา

ประเทศออสเตรีย – สนามบินสุวรรณภูมิ

 DAY 6    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4  อิสระ
5 อิสระ-
6---

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com