ทัวร์ยุโรป ZMXP17 อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส]

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - มิ.ย.63 || 6D3N || บิน EY - ETIHAD AIRWAYS

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
 • อนุสาวรีย์ ของกษตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
 • อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่
 • โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา
 • ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน
 • มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า
 • หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
 • มหาวิหารซานตามาเรียเดล ฟิโอเร
 • น้ำพุอนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน
 • อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า
 • อนุสาวรีย์เดวิด
 • มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา
 • กลุ่มโรมันฟอรัม
 • สนามกีฬาโคลอสเซียม
 • น้ำพุเทรวี
 • พิเศษ!! ล่องเรือสู่เกาะเวนิส และลิ้มลอง"สปาเก็ตตี้ หมึกดำ"
 • เข้าชม"วิหารแฟนธีออน" วิหารแห่งดวงตาสวรรค์

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
DAY 2  
  สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบินมิลาโน

มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์

เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ -

โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองเวนิส -

ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค -

สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค


 
DAY 3  
  เมืองเวนิส - เมืองปิซ่า - จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ -

มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ

โอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - น้ำพุอนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน -

อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า - อนุสาวรีย์เดวิด - สะพานเวคคิโอ 
DAY 4  
  เมืองฟลอเรนซ์ - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองโรม

 


 DAY 5    เมืองโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา - วิหารแพนธีออน -

กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี - ย่านบันไดสเปน -

สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


 
DAY 6  
  สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบิน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
 มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-อิสระ 
3  อิสระ
4 อิสระ 
5 อิสระอิสระ
6---

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com