ทัวร์ยุโรป ZMXP16 ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก]

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - มิ.ย.63 || 7D4N || บิน BR - EVA AIRWAYS CORPORATION

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง
 • สวนอังกฤษ
 • นาฬิกาดอกไม้
 • อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ
 • น้ำพุเจ็ทโด้
 • มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
 • มหาวิหารโลซานน์
 • พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
 • สวนสาธรณะแห่งเมืองโลซานน์
 • ศาลาไทย
 • อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน
 • ปราสาทชิลยอง
 • สะพานแขวนพีควอร์ค
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่2
 • อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่
 • โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา
 • ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน
 • ปราสาทฟอร์เซสโก้

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน - ท่าอากาศยาน

นานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองชาโมนิกซ์

มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส - แม่น้ำอาร์ฟ - อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง -

สถานีกระเช้าไฟฟ้าเทเลเฟียลีค เดล ไอกุย ดู มิดิ - สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ -

ยอดเขามงบล็อง - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ -

น้ำพุเจ็ทโด้ 
DAY 3  
  เมืองเจนีวา - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ -

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - เมืองโลซานน์ -

เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เมืองโกล ดู ปิยง -

นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - สะพานแขวนพีควอร์ค - เมืองเลย์แซง

 DAY 4    เมืองเลย์แซง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่

เมืองเซอร์แมท ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี


 
DAY 5  
  เมืองมิลาน - เมืองเบอร์กาโม่ - ย่านจัตุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์ - ฟ็อกซ์ ทาวน์

เอาท์เลท - กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล -

อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ -

โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้

 DAY 6    เมืองมิลาน - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี -

ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
DAY 7  
  ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน -

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-อิสระ 
3   
4 อิสระ 
5 อิสระอิสระ
6 --
7---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com