วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองใต้ดินคาร์ตัค
 • สุสานอตาเติร์ก
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • อะโครโพลิส
 • บ้านพระแม่มารี
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • เมืองโบราณเปอร์กามัม
 • ม้าไม้เมืองทรอย
 • จัตุรัสทักซิม
 • ทุ่งดอกไอริส
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • สไปซ์บาซาร์
 • พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
 • แถมฟรี!! ชาแอปเปิ้ล เครื่องราง EVIL EYE TURKISH ICE CREAM

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 
DAY 2  
  สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการ่า –

สุสานอตาเติร์ก 
DAY 3  
  เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ –

เมืองใต้ดินคาร์ตัค – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงาน

เครื่องประดับ

 

 DAY 4    เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – ทุ่งดอกไอริส –

เมืองปามุคคาเล่

 DAY 5    ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี 
DAY 6  
  โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ –

หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์

กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส


 DAY 7    ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม

ฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล –

พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์

บาซาร์ – ร้านเตอร์กิชดีไลท์ 

 DAY 8    สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินอิสติ

คลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม –สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี


 
DAY 9  
  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4   
5   
6   
7 อิสระอิสระ
8 อิสระอิสระ
9---

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com