วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • อัมมาน
 • เจราช
 • โอวัลพลาซ่า
 • เสาคอรินเทียม
 • มหานครเพตรา
 • มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู
 • อควาบา
 • ทะเลทรายวาดิรัม
 • มาดาบา
 • เดดซี
 • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
 • พิเศษ!! ขี่ม้าเข้าชมเมืองเพตรา นั่ง4WD ชมทะเลทรายวาดิรัม

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 DAY 2    สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศ

จอร์แดน – เมืองเจราช – เมืองโรมันโบราณเจราช – เสาคอรินเทียม – กรุงอัมมา

  
DAY 3  
  กรุงอัมมาน – มหานครเพตรา – มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู –

เมืองอควาบา 
DAY 4  
  เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเล

ทรายวาดิรัม – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – เมืองมาดาบา – เมาท์เนโบ – โบสถ์อนุสรณ์โมเสส

– อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส – ทะเลเดดซี


 
DAY 5  
  เดดซี – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย

ประเทศจอร์แดน – สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
DAY 6  
  สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ –

สนามบินสุวรรณภูมิ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-- 
3   
4   
5 อิสระ-
6---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com