วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • วิหารแมนเซสเตอร์
 • สนามฟุตบอล แอนฟิลด์
 • เดอะ ทรี เกรซ
 • โบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคริฟฟ์
 • มหาวิหารบาธ
 • โรงอาบน้ำโรมันโบราณ
 • พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
 • หอนาฬิกาบิ๊กแบน
 • ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
 • ย่านนีลส์ ยาร์ด
 • พระราชวังบัคกิ้งแฮม
 • โรงละครโกลบ
 • หอศิลป์แบงค์ไซด์
 • มหาวิหารเซนต์พอล
 • พิเศษ!! เข้าชมสนามฟุตบอล และพิพิธภัณฑ์ สโมสรโอลด์ แทรฟฟอร์ด และ อาสนวิหารกลอสเตอร์
 • ตามรอยภาพยนตร์ "แฮร์รี่ พอตเตอร์"

   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย -

ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์


 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ -

ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ -

เมืองแมนเชสเตอร์ - วิหารแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด -

เมืองลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ - เดอะ ทรี เกรซ - ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์


 
DAY 3  
  เมืองลิเวอร์พูล - หมู่บ้านไบบูลรี่ - เมืองกลอสเตอร์ - อาสนวิหารกลอส

เตอร์ - เมืองบริสตอล - สะพานแขวนคลิฟฟ์ตัน - โบสถ์เซนต์แม่รี่ เรดคลิฟฟ์


 
DAY 4  
  เมืองบริสตอล - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ -

เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน


 
DAY 5  
  เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน

ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน


 
DAY 6  
  เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์

มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - ย่านนีลส์ ยาร์ด -

พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ -

โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน

ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมือง

สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์


 
DAY 7  
  ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ -

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-อิสระอิสระ
3 อิสระ 
4 อิสระ 
5 อิสระอิสระ
6 อิสระอิสระ
7---

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com