ทัวร์ยุโรป ZARN08 สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก หลงรักฟลัมสบาน่า]

คุณสมบัติสินค้า:

มี.ค. - พ.ค.63 || 8D5N || บิน QR - QATAR AIRWAYS

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • มหาวิหารแห่งเมืองสต๊อคโฮล์ม
 • ศาลาว่าการเมืองสต๊อคโฮล์ม
 • พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
 • โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
 • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • ป้อมปราการเมืองแบร์เกน
 • ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์แกน
 • ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน
 • รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด
 • พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
 • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
 • พระราชวังโรเซนเบร์ก
 • ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
 • พิเศษ!! พักเรือสำราญหรูDFDS 1 คืน
 • พร้อมบุฟเฟต์ สไตล์สแกนดิเนเวียน 2 มื้อ

   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติ

ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์

 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

อาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน -

พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม

- พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด -

โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด -

สะพานหินเก่าแก่ 
DAY 3  
  เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ -

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - เมืองเกียโล DAY 4    เมืองเกียโล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก

เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบา

น่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองไมร์ดัล - เมืองแบร์เกน - ตลาดปลา

ทอร์เก็ท ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น)


 


 
DAY 5  
  เมืองแบร์เกน - จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น -

ป้อมปราการเมืองแบร์เกน - ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน - พิพิธภัณฑ์

ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวัน) -

เมืองเกียโล 


 
DAY 6  
  เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล-

อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมือง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก


 DAY 7    เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล

เมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก -

พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยก์เกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน -

ท่าเรือนูฮาวน์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก -

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ 
DAY 8  
  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไท   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4  อิสระ
5 อิสระ 
6 อิสระ 
7 อิสระ-
8---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com