ทัวร์ญี่ปุ่น TTN XJ181 FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ เหมาลำ

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - มี.ค.63 || 6D4N || บิน XJ - THAI AIR ASIA X

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
  • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
  • ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ
  • ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด , มิตซุย เอ้าเลท และอิออน มอลล์
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

 
DAY 2  
  สนามบินฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ –

ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
DAY 3  
  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ – ดิวตี้ฟรี – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ –

วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน

 DAY 4    วัดจูซนจิ - กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซนได - มิตซุย เอ้าท์เลท ปาร์ค เซ็นได พอร์ท 
DAY 5  
  ซากปราสาทเซ็นได – สุสานซุยโฮเด็น – ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด – วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิม

เซ็นได ไดคันนอน - อิออน มอลล์ 
DAY 6  
  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2- อิสระ
3  อิสระ
4 อิสระอิสระ
5 อิสระอิสระ
6 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com