ทัวร์ญี่ปุ่น TTN XJ185 FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ11)

ก.พ. - มี.ค.63 || 6D4N || บิน XJ - THAI AIR ASIA X

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี
  • เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
  • ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
  • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
  • ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ
  • ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
  • เที่ยวเซ็นได สุสานซุยโฮเด็น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ณ วัดไดคันมิตสุจิ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ดิวตี้ฟรี , ถนนคลิสโร้ด , มิตซุย เอ้าเลท และอิออน มอลล์
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

  โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

 
DAY 2  
  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบินฟุคุชิมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ -

กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได


 

 DAY 3    ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว – สุสานซุยโฮเด็น – วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิม

เซ็นได ไดคันนอน - อิออน มอลล์ - ช้อปปิ้งคลิสโร้ด 
DAY 4  
  เมืองเซ็นได – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ –

วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน – ช้อปปิ้งเซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทท์ - เมืองฟุคุชิมะ - ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท


 
DAY 5  
  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ–

หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
DAY 6  
  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2- อิสระ
3  อิสระ
4  อิสระ
5 อิสระอิสระ
6 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com