ทัวร์ญี่ปุ่น ZSDJ02 ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ [เลสโก เกล็ดหิมะ]

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - มี.ค.63 || 5D3N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • ปราสาทสึรุงะ
 • เมืองไอสุ
 • หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
 • ทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • เมืองฟุกุชิมะ
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
 • ภูเขาซาโอะ
 • ลานสกี
 • ช้อปปิ้งถนนคริสโรด
 • ซากปราสาทเซนได
 • รูปปั้นไดแคนนอน
 • วัดไกไดโดะ
 • ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต

   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 
DAY 2  
  สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ –

เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์ 
DAY 3  
  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได –

กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด


 
DAY 4  
  ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท 
DAY 5  
  สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2- อิสระ
3  อิสระ
4  อิสระ
5 --

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com