ทัวร์ญี่ปุ่น ZSDJ01 ญี่ปุ่น เซนได อิวาเต ไอสุ ฟุกุชิมะ [เลสโก ไอซ์มอนเตอร์]

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - มี.ค.63 || 6D4N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองฮิวาเตะ
 • วัดจูเซนจิ
 • หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
 • ปราสาทสึรุงะ
 • เมืองไอสุ
 • หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
 • ทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
 • ลานสกี
 • ช้อปปิ้งคริสโรด
 • ภูเขาซาโอะ
 • กินซังออนเซน
 • ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 
DAY 2  
  สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์ 
DAY 3  
  ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ


 


 
DAY 4  
  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได -

กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด


 
DAY 5  
  ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท DAY 6    สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2- อิสระ
3  อิสระ
4  อิสระ
5  อิสระ
6 --

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com