วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • นาริตะ
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 • ดิวตี้ฟรี
 • ชินจูกุ
 • ถ่ายรูปโตเกียวสกายที
 • วัดอาซากุสะ
 • ถนนคามิเซ
 • โอไดบะ
 • อิออน
 • พิเศษ!! บุฟเฟต์ปิ้งย่างกินิคุ

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

 DAY 2    ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ 
DAY 3  
  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
DAY 4  
  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - โอไดบะ - อิออน 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2- อิสระ
3 อิสระอิสระ
4  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com