วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • ฮาโกดาเตะ
 • สวนสาธารณโกเรียวคาคุ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • หอนาฬิกาซัปโปโร
 • สวนโอโดริ
 • โกดังอิฐแดง
 • เนินฮาจิมันซากะ
 • ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า
 • สวนหมีโชวะชินซัง
 • กระเช้าไฟฟ้าอุสุซาน
 • อิออน
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • ลานกิจกรรมหิมะ
 • ดิวตี้ฟรี
 • อุทยานโมอาย
 • ตลาดปลาซัปโรโจไง
 • มิตซุยเอ้าท์เล็ท

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง


 
DAY 2  
  สนามบินซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ -

เนินฮาจิมันซากะ

 


 
DAY 3  
  ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ -

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

 


 
DAY 4  
  ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ -

ดิวตี้ฟรี อิออน

 

 DAY 5    อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอ้าเล็ท


 
DAY 6  
  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2- -
3   
4  อิสระ
5  อิสระ
6 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com