ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าพิงค์มอส]

คุณสมบัติสินค้า:

พ.ค. - พ.ค.63 || 6D4N || บิน XJ - THAI AIR ASIA X

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • ชิโตเสะ
 • ซัปโปโร
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • หอนาฬิกาซัปโปโร
 • สวนโอโดริ
 • บ่อน้ำสีฟ้า
 • โซอุนเคียว
 • น้ำตกกิงทะเลและน้ำตกริวเวช
 • ทุ่งพิงค์มอส
 • สวนทิวลิป
 • อิออน
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • นาฬิกาไอน้ำโบราณ
 • ดิวตี้ฟรี
 • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง

 
DAY 2  
  ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซ

อุนเคียว 
DAY 3  
  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์ 
DAY 4  
  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี -

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด 

 DAY 5    อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

 DAY 6    สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3  อิสระ
4  อิสระ
5 --
6 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com