ทัวร์พม่า IT-WE202 มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - มี.ค.63 || 3D2N || บิน WE - THAI SMILE AIRWAY

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม
  • นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery
  • ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน
  • ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
  • พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ
  • นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
  • พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
  • พัก:โรงแรมมัณฑะเลย์ 2คืน เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
  • เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นางนม - เมืองอังวะ - วัดมหา

อ่องเหม่ Barayar Monastery

 DAY 2    หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินฟิวมิน - พระราชวังมัณฑเลย์ - วัดกุโสดอ 
DAY 3  
  พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบิน   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2   
3 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com