ทัวร์พม่า IT-WE201 พม่า มัณฑเลย์ พุกาม

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - มี.ค.63 || 5D3N || บิน WE - THAI SMILE AIRWAY

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
  • สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง
  • สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง
  • ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
  • ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์
  • สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมือง วัดอนันดา ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดหารธรรมยังยี
  • พักโรงแรมพุกาม 1 คืน โรงแรมมัณฑะเลย์ 1 คืน
  • เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
  • เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พุกาม - ชมพระอาทิตย์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม -ละครหุ่น

กระบอก


 
DAY 2  
  เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - สะพานไม้อูเบ็ง 
DAY 3  
  พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ - สนามบิน

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2-  
3 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com