วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ
  • พักโรงแรม เจี๊ยอี้ 1คืน ไทจง1คืน ไทเป1คืน
  • เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20KG

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    ท่าอากาศยานดอนเมือง


 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่


 
DAY 3  
  อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
DAY 4  
  ไทเป – ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง 
DAY 5  
  สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4  อิสระ
5 --

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com