วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ขึ้นฟูจิชั้น5
  • ชิซูโอกะ
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • ทุ่งพิงค์มอส
  • วัดอาซากุสะ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ Laox Shin ร้านละลายทรัพย์เงินเยน
  • อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
  • พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน
  • นาริตะ 2 คืน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนาริตะ – ขึ้นฟูจิชั้น5 – ชิซุโอกะ – ออนเซ็น 
DAY 3  
  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – วัดอาซากุสะ -

ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ 
DAY 4  
  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – วัดอาซากุสะ -

ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ 
DAY 5  
  วัดนาริตะ - ร้านละลายเงินเยน - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3  อิสระ
4 อิสระอิสระ
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com