วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • วัดอาซากุสะ
 • ชิซูโอกะ
 • ศาลเจ้าฟูจิซํนฮงงูเซ็นเก็งไทซะ
 • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 • ชมซากุระริมทะเลสาลคาวากูจิโกะ
 • พิธีชงชา
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ Laox Shin ร้านละลายทรัพย์เงินเยน
 • อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
 • อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์
 • พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน
 • นาริตะ 2 คืน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ออนเซ็น 
DAY 3  
  ศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ชมซากุระ – พิธีชงชา – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ 
DAY 4  
  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์

(ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (โปรแกรมไกด์เสนอขายหน้างาน) 
DAY 5  
  วัดนาริตะ - ร้านละลายเงินเยน - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3  อิสระ
4 อิสระอิสระ
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com