ทัวร์ไต้หวัน HT-ADP-88-SK-06 ไต้หวันสงกรานต์ โป้งเหน่ง

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - เม.ย.63 || 4D3N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก)
 • ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • วัดจงไถฉานซื่อ
 • วัดเหวินอู่
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ชิมชาอู่หลง
 • สวนดอกไม้จงเซ่อ
 • ร้าน Miyahara Ice Cream
 • ร้านขนมพายสับปะรด
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
 • พิเศษ..แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ปล่อยโคมลอย
 • เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี , ชาบู หมาล่า , กุ้งมังกรซีฟู้ด
 • ช้อปปิ้ง.....ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด hot star รสเด็ด

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)–

ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-น้ำแร่


 
DAY 2  
   ไทเป - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - วัดจงไถซานซื่อ – ชิมชาอู่หลง ไถจง – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต 

 

 DAY 3     ร้านขนมพายสับปะรด - สวนดอกไม้จงเซ่อ - ร้านไอศกรีม Miyahara Ice Cream

(ฟรี 1 สกรู๊ป) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง 
DAY 4  
  GERMANIUM POWER CENTER – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว –

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3  อิสระ
4  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com