ทัวร์ไต้หวัน HT-ADP-88-SK-05 ไต้หวันสงกรานต์ โจ๊ะพรึมพรึม

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - เม.ย.63 || 5D4N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองเจียอี้
 • หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
 • อุทยานอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • ชิมชาอู่หลง
 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
 • กระเช้าพาโนราม่า
 • ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • อุทยานเย่หลิ่ว
 • หม่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ซีเหมือนติง
 • ไทเป
 • ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก)
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี , ชาบู หมาล่า , กุ้งมังกรซีฟู้ด
 • ช้อปปิ้ง.....ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด hot star รสเด็ด

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ


 
DAY 2  
  อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - หนานโถว – วัดเหวินอู่ 
DAY 3  
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - กระเช้าพาโนราม่า –

ไทเป ร้านพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - โรงแรม 
DAY 4  
  GERMANIUM POWER CENTER – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณ

จิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง 
DAY 5  
   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)–

สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2   
3  อิสระ
4   
5 --

 ช่วงวันเดินทาง 


 

 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com