ทัวร์ไต้หวัน HT-ADP-88-SK-04 ไต้หวันสงกรานต์ สามช่า

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - เม.ย.63 || 4D3N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินอู่
 • อุทยานอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • ชิมชาอู่หลง
 • ไทเป
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • ร้านขนมพายสับปะรด
 • นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • เที่ยว 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย่หลิว
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เจียอี้ไนท์มาเก็ต ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูหมาล่า,เสี่ยวหลงเปา
 • ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด Hot Star รสเด็ด
 • พิเศษ..แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน
   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ – เจียอี้ไนท์มาเก็ต

 DAY 2    อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

 DAY 3     หนานโถว– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง

 DAY 4    นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – โรงแรม+น้ำแร่ 
DAY 5  
   GERMANIUM POWER CENTER – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4  อิสระ
5 --

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com