ทัวร์ไต้หวัน HT-ADP-88-SK-01 ไต้หวันสงกรานต์ เถิดเทิง

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - เม.ย.63 || 5D4N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินอู่
 • เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • ชิมชอู่หลง
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • วัดหลงซาน
 • ซีเหมินติง
 • พิเศษ!!แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน
 • กระเช้าเมาคง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูหมาล่า,เสี่ยวหลงเปา
 • ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด Hot Star รสเด็ด

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - โรงแรม


 
DAY 2  
  หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ – โรงแรม 
DAY 3  
  เมืองเจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ชิมชาอู่หลง

ไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - โรงแรม 
DAY 4  
  หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - โรงแรม+น้ำแร่ 
DAY 5  
   กระเช้าเมาคง - ร้านสร้อย GERMANIUM POWER – ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

– Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4   
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com