วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • บูดาเปสต์
 • กรุงเวียนนา
 • ซาลบูร์ก
 • ฮัลล์สตัทท์
 • เชสกี้ครุมลอฟ
 • กรุงปราก
 • ปราสาทปราก
 • สะพานชาร์ลส์
 • นาฬิกาดาราศาสตร์
 • ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • พระราชวังเชินบรุนน์

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1     กรุงเทพฯ


 
DAY 2  
  ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ



 
DAY 3  
  เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์



 
DAY 4  
  McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บูร์ก



 
DAY 5  
  เมืองซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์



 
DAY 6  
  ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก



 
DAY 7  
  ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ



 
DAY 8  
  ดูไบ-กรุงเทพฯ



   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4 อิสระ 
5   
6   
7 --
8---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com