วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • มิวนิค
  • จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
  • ซาลบูรก์
  • สวนมิราเบล
  • หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
  • อินส์บรูค
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • ลูเซิร์น
  • สะพานไม้ทั้ชาเปล
  • รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ

 
DAY 2  
  ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน


 DAY 3    เมืองเก่าซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท 
DAY 4  
  ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ 
DAY 5  
  ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
DAY 6  
  ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค 
DAY 7  
  ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ


 
DAY 8  
  บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4 อิสระ 
5   
6 อิสระ 
7---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com