ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลทส์โก ยากูซ่าพิงค์มอส 6D4N May20

คุณสมบัติสินค้า:

พ.ค. - พ.ค.63 || 6D4N || บิน XJ - THAI AIR ASIA X

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • ชิโตเสะ
 • ซัปโปโร
 • ทะเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • หอนาฬกาซัปโปโร
 • สวนโอโดริ
 • บ่อน้ำสีฟ้า
 • โซอุนเคียว
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเช
 • ทุ่งพิงค์มอส
 • สวนทิวลิป
 • อิออน มอลล์
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • นาฬิกาไอน้ำโบราณ
 • ดิวตี้พรี
 • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง


 
DAY 2  
  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์ 
DAY 3  
  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์ 
DAY 4  
  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุ

กิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด 
DAY 5  
  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
DAY 6  
  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4   
5 --
6---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com