ทัวร์จอร์เจีย EASY MAGICAL GEORGIA

เม.ย. - พ.ค.63 || 6D3N || บิน TK - TURKISH AIRLINES

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์ทรินิตี้เยอร์เกติ
  • ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน
  • นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมปราการโบราณนาริกาลา
  • พิเศษ !! อาหารครบทุกมื้อและลิ้มลองชิมไวน์ท้องถิ่นจอร์เจีย
  • ทบิลิซิ ชมเมืองหลวงจอร์เจียที่มีอายุกว่า 1500 ปี
  • พิเศษ !! ฟรี แก้วไวน์ของที่ระลึก จากจอร์เจีย

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1     กรุงเทพฯ


 
DAY 2  
  อิสตันบูล – ทบิลีซี – วิหารโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองเก่าทบิลิซี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า –

รูปปั้น Mother of Georgia – โรงอาบน้ำโบราณ – สะพานแห่งสันติภาพ 
DAY 3  
  ทบิลีซี – ถนน Georgian Military Highway – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชม

ความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลีซี 
DAY 4  
   ทบิลีซี – กอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน – เมืองถ้ำอัพลีสสิค – ทบิลีซี 
DAY 5  
  ทบิลีซี – มิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ลิ้มลองชิมไวน์ของจอร์เจีย –

ท่าอากาศยาน Tbilisi International Airport – อิสตันบูล 
DAY 6  
  อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4   
5  -
6---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com