ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE006 มหัศจรรย์ ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน3คืน VZ FEB20

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - พ.ค.63 || 4D3N || บิน VJ - VIETJET AIR

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
  • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง
  • พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับ เมนูประธานาธิบดี
  • พิเศษ !! ลิ้นรสไอศกรีม MIYAHARA

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาเก็ต


 
DAY 2  
  ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป

101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป

 

 DAY 3    ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่อง

สำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง

 


 
DAY 4  
  มิฮายาร่าไอศกรีม • สนามบินไถจง • กรุงเทพฯ

 


  
 มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1- อิสระ
2  อิสระ
3  อิสระ
4 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


 

 Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com