ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE04 มหัศจรรย์ Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน4คืน_SL_JAN-JUN20

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - ก.ค.63 || 6D4N || บิน SL - THAI LION AIR

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน
  • อุทยานเย๋หลิว อุทยานอาลีซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับ ชาบูหม่าล่าบุฟเฟต์ อาหารซีฟู้ด + เสี่ยวหลงเปา
  • พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินดอนเมือง

 


 
DAY 2  
  สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA

ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้

 


 
DAY 3  
  เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ●

ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต


 


 
DAY 4  
  ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณ

จิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป


 
DAY 5  
  ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูป

กับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้ง

ซีเหมินติง


 
DAY 6  
  ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4  อิสระ
5  อิสระ
6 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com