วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ชมอุทยานอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  • พิเศษ !! เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ เสี่ยวหลงเปา สเต๊ก &สลัดบาร์
  • พิเศษ !! ไอศครีม MIYAHARA
  • พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ●

เจียอี้ ● ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต


 
DAY 2  
  เจียอี้ ● ร้านใบชา ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●

ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ● มิยาฮาร่า ไอศกรีม ● ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต


 
DAY 3  
  หนานโถว ● ฟาร์มแกะชิงจิง ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระ

ถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง


 DAY 4    ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ศูนย์

เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต


 
DAY 5  
  วัดหลงซาน ● นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ


 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2  อิสระ
3   
4  อิสระ
5 --

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com