วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
  • พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  • พิเศษ !! ทานอาหาร ที่ร้านสุดหรู Taipei 101 ชั้น86
  • พิเศษ !! นั่งสามล้อ ชมเมืองลู่กัง
  • พิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี + สเต็กจานร้อน

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU

 


 
DAY 2  
  เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
DAY 3  
  หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป

101


 
DAY 4  
  ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ● COSMETIC ●ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ● เถา

หยวน   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3  อิสระ
4  -

 ช่วงวันเดินทาง 

 Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com