ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE01 มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - ก.พ.63 || 5D4N || บิน CI - CHINA AIRLINES

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน
  • วัดหลงซาน เมืองโบราณลู่กัง
  • Taipei101
  • พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  • พิเศษ !! ทานอาหาร ที่ร้านสุดหรู Taipei 101 ชั้น86
  • พิเศษ !! นั่งสามล้อ ชมเมืองลู่กัง
  • พิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี + สเต็กจานร้อน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองจางฮวา ● วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ) ●

ถนนโบราณลู่ก่าง ● พิพิธภัณฑ์กระจก ● ไถจง

 


 
DAY 2  
  หนานโถว ● ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า) ● วัดพระถังซัมจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง

● เจียอี้ WENHUA NIGHT MARKET

 

 

 DAY 3    อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ●

ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต

 


 
DAY 4  
  ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ● COSMETIC ●

ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ● เถาหยวน


 
DAY 5  
  สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4   
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com