วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • น้ำตกไรน์
  • สะพานไม้คาเปล
  • พิชิต 2 ยอดเขา ยุงเฟรา แมทเทอฮอร์น ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • พิเศษ!! ลิ้นรส สวิสชีสฟองดู

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ


 
DAY 2  
  ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี • ย่าน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ •

อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น• เบียล 

 DAY 3    เจนีวา • น้ำพุแห่งเจนีวา • ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • มองเทรอซ์ •

ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่ 

 DAY 4    • ทาซ • เซอร์แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์ 
DAY 5  
  อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต •

สะพานคาเปล ย่าน Old Town 

 DAY 6    ลูเซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • อิสระช้อปปิ้ง


 

DAY 7    สนามบินนานาชาติซูริค

 
DAY 8  
  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4   
5  อิสระ
6   
7 --
8---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com